REKLAMACE

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka v souladu se zákonem č.89/2012  Sb. Standardní doba záruky je 24 měsíců od chvíle, kdy bylo zboží doručeno. 

Záruka se vztahuje na všechny defekty, které brání normálnímu užití zboží.

Záruka se nevztahuje na defekty vzniklé při nesprávném použití zboží a na známky jeho běžného opotřebení,  na vady způsobené přepravou zboží v nedostatečném obalu při vrácení zboží kupujícím.

V souladu s obchodními podmínkami bude defektní zboží vyměněno za nové. V případě, že výměna nebude možná (například nedostatek zboží na skladě prodejce), bude zákazníkovi vrácena uhrazená částka za zboží.